Start/Home

Wirins Retrato En Sepia "Sever", s

 

 

En nations storlek och dess moraliska utveckling kan mätas genom det sätt på vilket den behandlar sina djur

 

Mahatma Gandhi

 

 

Vi på Kennel Wirins älskar friska, vackra, klassiska collies och shelties som kan passa som faniljemedlemmar, träningskompisar, arbetspartners.

Here at Kennel Wirins we love and value healthy, beautiful, classical collies and shelties who are devoted family members, training buddies, and work companions.

Vi bor i Edsbro, Stockholms län. Om ni vill komma i kontakt med oss så får ni gärna ringa, skicka sms eller e-mail: viktoria@wirins.com, 070-2290999

Välkomna till Welcome to

Kennel Wirins

hälsar Viktoria & Victoria

  • All of our dogs are beloved family members and live together in the house with us.
  • They are trained and activated regurarly and spend a lot of their time outside.
  • They are used to other dogs and cats.
  • They are healthy, happy, and love to play with each other and with us.
  • They eat the locally produced Swedish dry-feed "Doggy Professional" wich is produced according to strict Swedish and Norwegian requierments for animal agriculture.
  • Alla våra hundar är älskade familjemedlemmar och bor i vårt hus tillsammans med oss.
  • De tränas och aktiveras regelbundet och tillbringar stor del av sin tid ute i naturen.
  • De är vana vid andra hundar och katter.
  • De är friska, glada och älskar att leka med varandra och med oss.
  • De äter det närproducerade svenska torrfodret Doggy Professional tillverkat efter stränga svenska krav för djurhållning och livsmedelsproduktion.