Start/HomeEn nations storlek och dess moraliska utveckling kan mätas genom det sätt på vilket den behandlar sina djur

                   


 Mahatma Gandhi

Vi på kennel Wirins stödjer ukrainska hunduppfödare och ukrainska flyktingar i Sverige. 

                   


 Välkomna till    Welcome to

Kennel Wirins


Vi finns i Edsbro, Stockholms län. Om ni vill komma i kontakt med oss så får ni gärna ringa, skicka sms eller e-mail: viktoria@wirins.com, 070-2290999


 • All of our dogs are beloved family members and live together in the house with us.
 • They are trained and activated regurarly and spend a lot of their time outside.
 • They are used to other dogs and cats.
 • They are healthy, happy, and love to play with each other and with us.
 • They eat the locally produced Swedish dry-feed "Carrier" wich is produced according to strict Swedish  requierments for animal agriculture.
 •  Alla våra hundar är älskade  familjemedlemmar och bor i vårt hus tillsammans med oss.
 •  De tränas och aktiveras regelbundet och tillbringar stor del av sin tid ute i naturen.
 •  De är vana vid andra hundar och katter.
 •  De är friska, glada och älskar att leka med varandra och med oss.
 •  De äter det närproducerade svenska torrfodret Carrier tillverkat efter stränga svenska krav för djurhållning och livsmedelsproduktion.

   Vi på Kennel Wirins bryr oss om klimatet och miljön och därför:

 • våra hundar och katter äter närproducerat svenskt foder;
 • i kattlådorna använder vi kattströ av majs och vete, som är biologiskt nedbrytbar;
 • vi själva äter enbart vegetarisk mat;
 • vi miljösorterar hushållets avfall;
 • vi åker kommunalt, även med våra djur, som är vana vid buss och tåg.


We at Kennel Wirins care about

the enviroment and the climat, that´s why:

 • our dogs and cats eat the locally produced Swedish feed;
 • in cat toilets we use the biodegradable cat litter;
 • we eat only vegetarian an food;
 • we sort the household waste;
 • We use municipal transport, even when we travel with our animals, they are used to bus and train