Start/HomeEn nations storlek och dess moraliska utveckling kan mätas genom det sätt på vilket den behandlar sina djur

                   


 Mahatma Gandhi   Vi på Kennel Wirins bryr oss om klimatet och miljön och därför:

 • våra hundar och katter äter närproducerat svenskt foder;
 • i kattlådorna använder vi kattströ av majs och vete, som är biologiskt nedbrytbar;
 • vi själva äter enbart vegansk mat;
 • vi miljösorterar hushållets avfall;
 • vi åker kommunalt, även med våra djur, som är vana vid buss och tåg.


We at Kennel Wirins care about the enviroment and the climat, thats why:

 • our dogs and cats eat the locally produced Swedish feed;
 • in cat toilets we use the biodegradable cat litter;
 • we eat only vegan food;
 • we sort the household waste;
 • We use municipal transport, even when we travel with our animals, they are used to bus and train
Vi väntar vår första borzoikull i mitten av februari.We are expecting borzoi puppies in the middle of February.

Välkomna till    Welcome to

Kennel Wirins


Vi bor i Edsbro, Stockholms län. Om ni vill komma i kontakt med oss så får ni gärna ringa, skicka sms eller e-mail: viktoria@wirins.com, 070-2290999

 • All of our dogs are beloved family members and live together in the house with us.
 • They are trained and activated regurarly and spend a lot of their time outside.
 • They are used to other dogs and cats.
 • They are healthy, happy, and love to play with each other and with us.
 • They eat the locally produced Swedish dry-feed "Doggy Professional" wich is produced according to strict Swedish  requierments for animal agriculture.
 •  Alla våra hundar är älskade  familjemedlemmar och bor i vårt hus tillsammans med oss.
 •  De tränas och aktiveras regelbundet och tillbringar stor del av sin tid ute i naturen.
 •  De är vana vid andra hundar och katter.
 •  De är friska, glada och älskar att leka med varandra och med oss.
 •  De äter det närproducerade svenska torrfodret Doggy Professional tillverkat efter stränga svenska krav för djurhållning och livsmedelsproduktion.

Vi väntar borzoivalpar i mitten av februari.

We are expecting borzoi puppies in the middle of February.